با هدف هم‌افزایی میان بازیگران پیشرو در زیست‌بوم فناوری و نوآوری؛ مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان برگزار خواهدشد

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان با هدف هم‌افزایی میان بازیگران پیشرو در زیست‌بوم فناوری و نوآوری در اقتصاد کشور برگزار می‌شود.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان با هدف هم‌افزایی میان بازیگران پیشرو در زیست‌بوم فناوری و نوآوری در اقتصاد کشور برگزار می‌شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به برگزاری مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان، بیان کرد: سیاست‌های اصلی برگزاری این مجمع شامل «ایجاد بستری ملی و بین المللی برای ایده‌یابی و ارایه راه‌حل برای مسایل و مشکلات پیش روی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»، «جلب مشارکت بازیگران تاثیرگذار در میان دانشمندان، سیاست‌مداران، صاحبان سرمایه، نظریه‌پردازان، و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام» و «هویت‌بخشی و قدردانی از زحمات فعالان حوزه اقتصاد دانش‌بنیان» و « شبکه‌سازی و ایجاد هم‌افزايى میان بازیگران» می شود.  

وی افزود: همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2019، نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان بـا هـدف به‌هم‌رسـاني و هم‌افزايـي بازيگـران کليـدي زيسـت‌بوم علـم، فنـاوري و نـوآوري کشـور به‌عنـوان هسـته اصلـي تحـول و گـذار بـه سوی اقتصـاد دانش‌بنيـان توسط معاونت علمی برگزار می‌شود.

الیاسی همچنین در تشریح چیستی شرکت‌های پیشگام، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام، معمولا شـرکت‌های بزرگ دانـش‌بنیانـی هستند که بالاترین حجم فروش، صادرات و اشتغال را دارند و از پتانسـیل رشـد بالایی برخوردار هستند و قابلیت تبدیل به شرکت‌های بزرگ چندملیتی را دارنـد. 

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ادامه تصریح کرد: در معاونت علمی نیز حمایت‌هـای ویـژه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها طراحـی و عملیاتـی شده است تـا بتوان با هدف توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان از ظرفیت آن‌ها بیشـترین بهره‌بـرداری را کرد.

وی همچنین عنوان کرد: ايـن مجمع با گردهمايي افراد کليـدي و تاثيرگذار و نهادهـاي مهم اقتصـاد دانش‌بنيـان، توسـعه سـهم اقتصـاد دانش‌بنيـان در توليـد ناخالـص ملي کشـور را مأموریت خـود قرار داده است.

وی با اشاره به افراد نهادهای تاثيرگذار در اقتصـاد دانش‌بنيـان، گفت: این نهادها شامل نهادهـاي دولتي و حاکميتـي فعـال در زيسـت‌بوم، سـازمان‌ها و شـرکت‌هاي توليـدی و خدماتـي دانش‌بنيـان، فنـاور و خلاق، نهادهـاي مالي و سـرمايه‌گذاري دانش‌بنيان، مراکز و موسسـات آموزشـي و پژوهشـي و سـاير نهادهـا و بخش‌هاي جامعه، می شود.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ادامه داد: تا پایان سال 97 حدود 4 هزار و 300 شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف فناوری مشغول به فعالیت و تولید محصولات فناورانه یا ارائه خدمات فنی بودند.

الیاسی درباره زمان برگزاری این مجمع، اظهار کرد: مجمع پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان دوشنبه بیستم خردادماه سال جاری، همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2019 در محل دایمی نمایشگاه های بین‌الملی تهران برگزار می‌شود.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان