دكتر محمدنبي شهيكي تاش
گروه : اقتصاد 
درجه :دانشيار
شماره داخلي : 102
شماره مستقيم : 7-33410086-054
فكس : داخلي شماره 7

پست الكترونيك : mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
وب سايت :
آدرس : خيابان دانشگاه- دانشگاه سيستان و بلوچستان-دانشكده مهندسي-جنب مسجد قائم- پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان

اقتصاد صنعتي
نام دانشگاهدانشگاه سيستان و بلوچستان
درجهليسانستاريخ1380
اقتصاد نظري
نام دانشگاهدانشگاه تهران
درجهفوق ليسانستاريخ1382
اقتصاد مالي و اقتصاد بخش عمومي
نام دانشگاهدانشگاه علامه طباطبايي
درجهدكتريتاريخ1390

1394/02/01اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان