برگزاری دومین دور سلسله کارگاه های عملی توانمندسازی محلی و کارآفرینی روستایی در سال جاری با مشارکت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و توانمندسازی جامعه محلی در برگزاری دومین دور سلسله کارگاه های عملی توانمندسازی محلی و توسعه کارآفرینی روستایی در شهرهای زابل و زهک مشارکت و همراهی نمود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، هفتم و هشتم آذرماه سال جاری، پارک علم و فناوری استان همگام با دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان، دانشگاه زابل، بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان، صندوق کارآفرینی امید، جهاد دانشگاهی دانشگاه زابل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، دفتر امور روستایی استانداری و فرمانداری های شهرهای زابل و زهک، اقدام به برگزاری کارگاه های عملی توانمندسازی محلی و توسعه کارآفرینی روستایی نمود. در این کارگاه ها دهیاران و کارآفرینان از حوزه های زابل و زهک حضور داشتند.

کارگاه های این دوره با حضور دکتر حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و از خیرین مدرسه ساز استان و فرید شاهمرادی مدرس دوره های کارآفرینی در دو بخش برگزار شد. کارگاه صبح با هدف توسعه روستایی و فرهنگ کار به بررسی سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی و فیزیکی روستاها می پرداخت و ابعاد توانمندسازی محلی و دانش زندگی را مورد بحث و بررسی قرار می داد. پس از آن دهیارن با کمک مربیان با تشکیل تیم هایی به شناسایی و اولویت بندی مسائل و فرصت های موجود در حوزه های خود می پرداختند و راه حل های عملی با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های دهیاری های خود ارائه می دادند. در بخش دوم که در عصر همان روز برگزار می شد، مباحث مربوط به ایده پردازی، کسب و کار و کارآفرینی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، سپس تیم ها به ارائه ایده براساس الگوی کسب و کار روستایی و بوم کسب و کار می پرداختند و ایده خود را با راهبری مربیان، پرورش و ارائه می دادند.

 

 

 

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان