برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان در پارک علم و فناوری استان

روز شنبه 5 آبان ماه سال جاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار شد

این جلسه با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر و دانشجویان ورودی 97 رشته مهندسی کامپیوتر به همراه مدیران شتابدهنده های کاتالیزور و آهوگ برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اساتید گروه به معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و شاخه های مختلف آن پرداختند. در ادامه مسئول روابط عمومی پارک علم و فناوری به معرفی پارک، اهداف، ماموریت ها و حمایت های پارک علم و فناوری در راستای ترویج کارآفرینی و کمک به ایجاد کسب و کارهای نوآور، فناور و دانش بنیان پرداخت. همچنین، مدیر مرکز نوآوری صنایع خلاق، فرایند کارآفرینی و فرایند جذب و پذیرش در مراکز رشد و نوآوری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان را تشریح نمود. در پایان، مدیر شتاب دهنده کاتالیزور به معرفی این شتاب دهنده در حوزه تولید محتوا پرداخت و خدمات شتاب دهنده کاتالیزور را معرفی نمود.

در ادامه این بازید، دانشجویان از آزمایشگاه اینترنت اشیاء و ظرفیت موجود در آن بازید نمودند و با شاخه های مختلف اینترنت اشیاء آشنا شدند، همچنین مجموعه شتاب دهنده آهوگ در حوزه صنایع خلاق مورد بازدید قرار گرفت و در پایان مرکز نوآوری صنایع خلاق و واحدهای مستقر در آن به دانشجویان معرفی شد.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان