بازدید مدیر عامل برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

روز پنج شنبه 19 مهرماه سال جاری، مدیر عامل برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید نمود و از نزدیک توانمندی های پارک در حوزه های انرژی های نو، اینترنت اشیاء و فناوری های الکترونیک را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، در روز دوم از نخستین جشنواره صنایع خلاق، مهندس قزاق جاهد، مدیر عامل برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان و هیأت همراه ضمن بازدید از مجتمع فناوری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، آزمایشگاه اینترنت اشیاء و شرکت های مستقر در آن، راه های افزایش همکاری و تعاملات در حوزه های انرژی های نو، اینترنت اشیاء و فناوری های الکترونیک را مورد بررسی قرار دادند.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان