تفاهم نامه ها


   

     تفاهم نامه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان و اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان

      تفاهم نامه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان و اداره كل آموزش و پرورش استان

       تفاهم نامه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان و دانشگاه سيستان و بلوچستان

         تفاهم نامه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

        تفاهم نامه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان و اداره كل حفاظت محيط زيست استان

     تفاهم نامه پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان و اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

 
 
 
 

1394/04/29اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان