بازدید شهردار محترم شهر زاهدان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

مهندس عبدالقادر پربار، شهردار محترم شهر زاهدان در تاریخ 97/02/18 به همراه جمعی از مدیران ارشد شهرداری زاهدان، از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید و ظرفیت‌های موجود در پارک علم و فناوری و واحدهای فناور را موردبررسی قرار دادند.

در ابتدای بازدید دکتر شهیکی‌تاش رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به وجود واحدهای فناور فعال در حوزه خدمات شهری و فضای سبز در پارک عنوان نمودند: یکی از اهداف پارک علم و فناوری حمایت از واحدهای فناوری است که به دنبال تغییر الگوی کشت در استان و طراحی فضای سبز بر اساس ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی استان هستند است. مهندس پربار پس از بازدید از واحدهای فناوری که توانایی ارائه محصولات و خدمات به مجموعه شهرداری را دارا هستند خاطرنشان نمودند که ظرفیت‌های پارک علم و فناوری در جهت تأمین بخشی از نیازهای شهرداری زاهدان قابل‌توجه است. در انتهای بازدید مقرر شد تیم‌های تخصصی از شهرداری طی بازدیدهای جداگانه با واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات، خدمات شهری و فضای سبز نشست‌های همکاری برقرار نمایند.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان