بازدید رئیس مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی مجموعه از پارک علم وفناوری سیستان وبلوچستان

رئیس و اساتید مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی شنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از بخش های مختلف پارک علم و فناوری سیستان وبلوچستان بازدید نمودند.

این بازدید با هدف آشنایی هرچه بیشتر اساتید این مرکز با مجموعه فعالیت‌های پارک علم وفناوری و در راستای برگزاری دوره های مشترک ایده‌شو ، کارگاه‌های مختلف خلاقیت و نوآوری و برگزاری رویدادهای کسب‌وکار صورت پذیرفت. در این بازدید اساتید با کلیه مراحل تبدیل ایده به محصول آشنا شدند و روش‌های مختلف حمایتی از صاحبان ایده را بررسی نمودند. همچنین بخش‌هایی همچون فن بازار منطقه‌ای، مرکز نوآوری صنایع خلاق، مرکز رشد واحدهای فناور و کانون خلاقیت دانش آموزی مورد بازدید قرار گرفت. در پایان جلسه، تصمیمی مبنی بر برگزاری ایده شو کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه به صورت مشترک در محل مجتمع فناوری پارک علم فناوری اتخاذ شد.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان