بازدید مجری نیروگاه‌های تجدید پذیر از کشور آلمان

کارل بنته،مجری نیروگاه‌های تجدید پذیر از کشور آلمان و همراهان، روز یکشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1396 از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید کردند.

کارل بنته،مجری نیروگاه‌های تجدید پذیر از کشور آلمان و همراهان به دعوت دکتر مسعود برکاتی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1396، از شرکت های فعال در پارک علم فناوری سیستان و بلوچستان با تمرکز بر ساخت توربین های بادی و نیروگاه های خورشیدی بازدید به عمل آوردند.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان