بازديد رييس دانشگاه كويته پاكستان از پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان

رييس دانشگاه كويته پاكستان و هیات همراه،دوشنبه 7 اسفندماه 1396 از پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت شرکت های مستقر در مجوعه آشنا شدند.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان