برگزاری سومین ماژول از دوره منتورینگ و کوچینگ با موضوع طراحی خدمات

سومین ماژول از دوره منتورینگ و کوچینگ با موضوع طراحی خدمات در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این دوره تیم های شرکت کننده به صورت کاربردی و به شیوه مطالعه موردی به بررسی سه استارتاپ مستقر در  مركز رشد واحدهاي فناور پارک علم و فناوری استان پرداختند.  در این دوره بوم شخصيت شناسي مخاطب و مشتري اصلي، بوم ابزارهاي رسيدن به هدف، بوم تجزيه و تحليل و جزييات ارزش و در نهایت بوم تست خدمات طراحي شده و روش های اجرایی به عنوان ابزارهای طراحی خدمات به کار گرفته شد و فراگیران با استفاده از این ابزارها به تجزیه و تحلیل استارتاپ های مورد بررسی پرداختند. شایان ذکر است ماژول بعدی این دوره با موضوع UI / UX  مهرماه برگزار خواهد شد.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان