برگزاری کارگاه آموزشی معجزه عادت با موضوعیت تغییر الگوی عادتها جهت توسعه فردی و کارآفرینی

کارگاه آموزشی معجزه عادت با موضوعیت تغییر الگوی عادت ها جهت توسعه فردی و کارآفرینی، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 8 و 9 شهریور ماه در محل پارک علم و فناوری استان برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی برخی از الگوهای تغییر عادتها و غلبه بر روزمرگی بیان گردید.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان