برگزاری کارگاه قدرت نویسندگی با محوریت نقش تولید محتوا و نویسندگی آنلاین در توسعه فردی و کارآفرینی

کارگاه قدرت نویسندگی با محوریت نقش تولید محتوا و نویسندگی آنلاین در توسعه فردی و کارآفرینی، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 8 و 9 شهریور ماه در محل پارک علم و فناوری استان برگزار گردید.

 این کارگاه آموزشی به منظور ارتقاء کیفی متقاضیان مدرسه تابستانه کسب و کار و هسته های فناور دوره پیش رشد مرکز رشد در حوزه تولید محتوا، برگزار گردید. اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان