بازديد دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز معاونت علمي و فناوری رياست جمهوري از پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان

دکتر سجادی نیری دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز معاونت علمي و فناوری رياست جمهوري در تاریخ 25 تیر ماه 96 از پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان بازدید کردند.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان