شروع پروسه افتتاح فن بازار منطقه ای سیستان و بلوچستان

هشتمین نشست سراسری فن بازار های کشور در شیراز با حضور برخی از مسئولین امر و متولیان و کارگزاران فن بازارهای منطقه ای برگزار گردید.

نمایندگان پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان جهت آشنایی با پروسه افتتاح فن بازار منطقه ای در استان و انجام رایزنی های مورد نیاز در این جلسه دو روزه که در روز های 13 و 14 تیر ماه سال جاری در شیراز برگزار گردید حضور یافتند. مباحث حقوقی، مالی، قوانین و حمایت ها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. از استان سیستان و بلوچستان و پارک علم و فناوری استان به عنوان یکی از استانهای بسیار مستعد و فعال نام برده شد که توانسته است در زمان بسیار اندک به تمام استانداردهای مورد نیاز جهت تشکیل یک فن بازار منطقه ای دست یابد. با افتتاح این مرکز در استان محققین و مخترعین می توانند نسبت به فروش و عرضه توانمندی های خود به کمک این دفتر و با حمایت پارک علم و فناوری اقدام نموده و سرمایه گذار و حامی خود را به راحتی جذب نمایند.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان