آیین نامه ها و قوانین


کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و نظارت بر اجرا

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

110 برنامه حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و روش استفاده از آن‌ها

دانلود

2

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

دانلود

3

آیین‌نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

دانلود

4

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دانلود

5

ضوابط استقرار واحدهای پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان

دانلود

6

ابلاغیه شهرداری تهران مبنی بر امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی

دانلود

7

عدم شمول اعضای هیئت‌علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات کشوری و دولتی

دانلود

8

امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

9

ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دانلود

10

ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دانلود

11

بخشنامه مالیاتی دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

دانلود

12

آیین‌نامه ماده (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

دانلود

13

دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

دانلود

14

بخشنامه‌های ابلاغ فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای معافیت مالیاتی در سال‌های مالی 92، 93 و 94

دانلود

15

مصوبه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری

دانلود

16

آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

دانلود

17

بند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دانلود

18

دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

دانلود

19

ماده (31) قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دانلود

20

شیوه‌نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض

دانلود

21

ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دانلود

22

تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی

دانلود

23

ابلاغ دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی درباره محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

24

تخفیف 50% برای شرکت‌های دانش‌بنیان در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه‌های داخل و خارجی

دانلود

25

مصوبه صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی

دانلود

26

تخفیف چهار (4) واحد درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

27

فراین نهایی اخذ گواهی نهایی اقلام با کاربری دوگانه

دانلود

28

کاهش سهم آورده شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات "بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار"

دانلود

29

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

دانلود

30

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهشی و فناوری غیردولتی

دانلود

31

آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دانلود

32

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

دانلود

33

دستورالعمل اجرایی بند "خ" ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

دانلود

34

آیین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود

35

آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

دانلود

36

شیوه‌نامه انتصاب و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

37

فهرست ارزیابان شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

38

حمایت از صادرات و تبادل فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

39

تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

40

خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

دانلود

41

کاهش آورده نقدی در واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی

دانلود

42

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی‌های صداوسیما برای شرکت‌های دانش‌بنیان

دانلود

43

فهرست پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها / خدمات دانش‌بنیان

دانلود

44

احکام انتصاب

دانلود

45

فرآیند ثبت‌نام شرکت

دانلود

46

فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان

دانلود

47

گزارش مختصر اجرای قانون حمایت

دانلود

48

نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

دانلود