روشهای حل مسائل سازمانی با تاکید بر کارآفرینی
  -

  برای شرکتهای پارک رایگان و 50 درصد تخفیف برای دانشجویان و مربیان و کارآموزان فنی و حرفه ای

  80000 تومان کارگاه تجزیه و تحلیل فرصت ها و محدودیت های بازار محصولات دانش بنیان
  -

  برای شرکتهای پارک رایگان و 50 درصد تخفیف برای دانشجویان و مربیان و کارآموزان فنی و حرفه ای

  80000 تومان کارگاه زبان
  -

  

  120000 تومان