شورای علم و فناوری

دکتر محمدنبی شهیکی تاش

سمت : ریاست

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : ۳۱۱۳۶۸۷۳ ۵۴ ۹۸+

دکتر احمد پیفه

سمت : عضو

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : ۳۱۱۳۶۷۷۱ ۵۴ ۹۸+

دکتر درمحمد کردی تمندانی

سمت : عضو

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : 31136332 54 98+

دکتر امین رضا کمالیان

سمت : عضو

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : ۳۱۱۳۶۲۸۲ ۵۴ ۹۸+

دکتر باقر کرد

سمت : عضو

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : 31136776 54 98+

دکتر حبیب الله سالارزهی

سمت : عضو

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : 33443385 54 98+

دکتر مصیب پهلوانی

سمت : عضو

رشته :

مقطع : دکتری

وبسایت

شماره تماس : 31136285 54 98+

مهین دهمرده

سمت : عضو

رشته :

مقطع : فوق لیسانس

وبسایت

شماره تماس : 5433211895+اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان