آمارنامه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پذیرش واحدهای فناور:

      در سال 1395، تعداد واحدهای فناور متقاضی ورود به پارک علم و فناوری به رقم 16 رسید که با توجه به سیاست های اعمالی جدید در جهت پذیرش واحدهای برتر استان، با پذیرش 8 شرکت جدید موافقت گردیده شد.
وضعیت پذیرش و خروج واحدهای فناور ناموفق


میزان تسهیلات اعطا شده به واحدهای فناور

      در سال 95، مجموع حمایت های مالی از واحدهای فناور 5800 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال 94، این حمایت حدود دو برابر افزایش داشته است.
میزان حمایت های مالی از واحدهای فناور

آمار واحدهای فناور مستقر


حوزه فعالیت واحدهای فناورمیزان تحصیلات شاغلین در واحدهای فناور و شرکت های خدمات پشتیبان فناور


اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان