آمارنامه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پذیرش واحدهای فناور:

      در سال 1396، تعداد واحدهای فناور متقاضی ورود به پارک علم و فناوری به رقم 19 رسید که پس از ارزیابی فعالیت فنی و اقتصادی هر شرکت، با پذیرش 11 شرکت جدید موافقت گردیده شد. در سال 96 با افزایش فضای فیزیکی پارک علم و فناوری، استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری دو برابر افزایش داشته است.
وضعیت پذیرش و خروج واحدهای فناور ناموفق


میزان تسهیلات اعطا شده به واحدهای فناور

      در سال 96، مجموع حمایت¬های مالی از واحدهای فناور رشد یافته 5500 میلیون ریال بوده است. این میزان تسهیلات بدون محاسبه تسهیلات اعطا شده به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بوده است
میزان حمایت های مالی از واحدهای فناور

آمار واحدهای فناور مستقر


حوزه فعالیت واحدهای فناورمیزان تحصیلات شاغلین در واحدهای فناور و شرکت های خدمات پشتیبان فناور


اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان