مالکیت فکری

معرفی دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

دارايي فکری(Intellectual Property) به دارایی‌های حاصل از خلاقيت‌های فكري انسان اطلاق می‌گردد كه زمينه‌های كلی صنعتی (نظير اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری)، ادبی و هنری (نظير آثار مكتوب، نرم‌افزارهای رايانه‌ای، موسيقی، شعر، فيلم و مجسمه‌سازی) و دستاوردهای علمی و پژوهشی هستند.
دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به طور رسمی از سال 1394 با قرار گرفتن در لیست مراجع ذیصلاح ارزیابی اختراع، فرایند بررسی و ارزیابی اختراعات ارسالی از اداره ثبت اختراعات کشور را انجام می دهد. این دفتر ارائه خدمات زیر را بر عهده دارد:
1- ارائه خدمات مشاوره ثبت انواع مالکیت‌های فک ری
2- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
3- ارائه خدمات ثبت اختراع بعنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده

هرگونه افشاء مربوط به اختراع حق مخترع را درثبت اختراع از بین خواهد برد، بنابراین قبل از ارائه هرگونه مقاله و یا افشاء جهت بهره برداری از حقوق ابداعات خود اقدام به ثبت اختراع نمایید. ( http://iripo.ssaa.ir)


نحوه پذیرش

1- ارائه مستندات ذیل توسط متقاضی :
     1-1 ارائه اصل یا شماره نامه استعلام اداره ثبت اختراع توسط متقاضی
     1-2 اظهار نامه
     1-3 شرح و توصیف.
         این فایل باید شامل موارد زیر باشد:
         • زمینه فنی اختراع.
         • مشکل فنی موجود که این اختراع آن را حل می کند
         • اهداف اختراع
         • شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با این اختراع وجود دارد.
         • ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
         • توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
         • بیان واضح و دقیق مزایای این اختراع.
         • ذکر صریح کاربرد.
         • توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری این اختراع.
     1-4 ادعا یا ادعاها
     1-5 اشکال/ نمودارها/نقشه ها/ بلوک دیاگرامها ویا مثالها (در صورت نیاز)
     1-6 چکیده اختراع
     1-7 فرم تکمیل شده "مشخصات اختراع".
2- پرداخت هزینه ارزیابی

مبلغ

نوع شخص

 2000000

حقیقی

1500000

اشخاص حقوقی مستقر در پارک علم و فناوری

3000000

اشخاص حقوقی خارج از پارک

لازم به ذکر است که میتوانید مدارک خود را به آدرس تقاطع بلوار بزرگمهر و جمهوری ساختمان پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان تحویل دهید،(روی پاکت قید شود مربوط به دفتر مالکیت فکری)

فرایند بررسی طرح هااطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان